Profis

Rodo

W celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych, przygotowywania sprawozdań finansowych, dokonywania rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych, jak również z tytułu zobowiązań określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przetwarzamy dane osobowe w zakresie określonym w umowie o świadczenie usług księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o usługi księgowe. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępnione jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego.
Zamknij